Zasilatelství Železník, spol. s r.o.
Jana Palacha 191, 53002 Pardubice, Zelené Předměstí

Telefon +420 466 330 302
Email zeleznik@zeleznik.cz